Region Örebro Län Time-lapse inkubator

Time-lapse inkubator

Region Örebro Län, ÖREBRO

Förhandsinsyn angående direktupphandling av time-lapse inkubator. Region Örebro län genomför upphandlingen. Utrustningen kommer att placeras på Reproduktionsmedicinskt centrum inom Område specialiserad vård, Region Örebro län.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Förhandlat förfarande utan meddelande om upphandling

Publicerad

2024-06-20

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2024-0057 / 24RS4438