Region Örebro Län Till- och ombyggnad för cyklotronanläggning vid O-huset USÖ

Till- och ombyggnad för cyklotronanläggning vid O-huset USÖ

Region Örebro, Örebro

Regionservice fastigheter projekterar en till-och ombyggnad för en cyklotronanläggning med tillhörande radiokemienhet samt lokaler för ytterligare en PET/CT-kamera. Projektet är beläget i och vid O-huset, USÖ och upphandlas som en totalentreprenad med partnering

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

19RS9533