Region Örebro Län Team för kökortning inom röntgen

Team för kökortning inom röntgen

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser uppdrag att på kvällar och helger utföra DT-undersökningar med Regionens utrustning i Regionens lokaler på Universitetssjukhuset Örebro, Region Örebro län.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-12-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS9619