Region Örebro Län T5, nya lab för intervention och genomlysning i O huset

T5, nya lab för intervention och genomlysning i O huset

Region Örebro Län, Örebro

Upphandling av totalentreprenad i partnering fas 1 för ombyggnationer i Hus O på USÖ gällande installationer av nya lab-utrustningar. Ombyggnation planeras på plan 1 och bottenvåningen. På båda våningsplanen kommer sjukhusverksamhet att bedrivas under hela ombyggnationsprojektets gång.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-10-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-09-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21RS813