Region Örebro Län T5, nya lab för intervention och genomlysning i O huset

T5, nya lab för intervention och genomlysning i O huset

Region Örebro Län, ÖREBRO

Title: Generell del

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-19)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-03-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21RS813