Region Örebro Län System inklusive presentationsenheter (digitala skyltar & monitorer) till hållplatser, bussterminaler, resecenter och andra knutpunkter för allmänna kollektivtrafiken i Region Örebr

System inklusive presentationsenheter (digitala skyltar & monitorer) till hållplatser, bussterminaler, resecenter och andra knutpunkter för allmänna kollektivtrafiken i Region Örebr

Region Örebro län, Örebro

Upphandling avser anskaffning av ett nytt system inklusive presentationsenheter (digitala skyltar & monitorer) till hållplatser, bussterminaler, resecenter och andra knutpunkter för allmänna kollektivtrafiken i Region Örebro län.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-01-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2018-12-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

18RS9041