Region Örebro Län System för utbildningsadministration

System för utbildningsadministration

Region Örebro, Örebro

Denna upphandling avser ett nytt system/tjänst för utbildningsadministration till Region Örebro län

("Regionen").

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

19RS2265