Region Örebro Län System för bloddatabas inom klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (KITM) inklusive vävnadsinrättning laboratoriemedicin

System för bloddatabas inom klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (KITM) inklusive vävnadsinrättning laboratoriemedicin

Region Örebro Län, Örebro

Upphandlingen avser system för bloddatabas för Region Örebro, Region Värmland, Region Uppsala, Region Dalarna, Region Västmanland, Region Sörmland samt Region Gävleborg.

Upphandlingen avser system för bloddatabas för region Region Örebro, Region Värmland, Region Uppsala, Region Dalarna, Region Västmanland, Region Sörmland samt Region Gävleborg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Södermanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

20RS609