Region Örebro Län Spol- och diskdesinfektorer

Spol- och diskdesinfektorer

Region Örebro Län, Örebro

Denna ramavtalsupphandling avser Spol- och diskdesinfektorer och utrustningsspecifika tillbehör för leverans till Region Örebro.

Upphandlingen omfattar även option på demontering och borttransport av befintlig utrustning, option på extra klinisk utbildning, option teknisk serviceutbildning samt option på underhållsavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-09-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2021-0059 / 21RS1135