Region Örebro Län Specialiserad öppenvård

Specialiserad öppenvård

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling omfattar avtal av vårdpartner avseende specialiserad öppenvård till Region Örebro län. Specialistområden som ingår i upphandlingen är bland annat kirurgi, gynekologi, ögon med flera.

Uppdraget omfattar vård för 95 miljoner per år de 2 första avtalsåren för sedan att övergå till 82,5 miljoner kronor per år resterande avtalsår.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-04)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-05-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

19RS9399