Region Örebro Län Socioekonomisk analys - Effekter av validering inom Yrkesvux och arbetsmarknad

Socioekonomisk analys - Effekter av validering inom Yrkesvux och arbetsmarknad

Region Västmanland, VÄSTERÅS

Regioner i Sverige jobbar för att skapa strukturer för validering och regionerna i Västmanland, Sörmland, Uppsala, Östergötland och Örebro samverkar sedan 1 november 2022 i ett gemensamt projekt. Projektet syftar till att fortsätta arbetet med att utveckla strukturer för validering inom det regionala kompetensförsörjningsuppdraget som regionorganisationerna har. Projektet vill framför allt utforska regiongemensamma utvecklingsområden där regionerna och aktörer inom länen kan stärka varandra över gränserna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-12)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-08-22

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Uppsala län, Västmanlands län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

IN-IN23-0329