Region Örebro Län Snöröjning och halkbekämpning Lindesberg

Snöröjning och halkbekämpning Lindesberg

Region Örebro Län, Örebro

Upphandling avser leverans av snöröjning och halkbekämpning i Lindesberg till Region Örebro län.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-25)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-07-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS6172