Region Örebro Län Skolskjuts Norra länsdelarna

Skolskjuts Norra länsdelarna

Region Örebro, Örebro

Upphandling av skolskjuts för Norra länsdelarna. Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner.

Skolskjuts norra länsdelarna

Upphandling av skolskjuts för Nora kommun

skolskjuts norra ländelarna

Upphandling av skolskjuts för Hällefors kommun.

Skolskjuts norra länsdelarna

Upphandling av skolskjuts för Ljusnarsbergs kommun

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-07-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

19RS4980