Region Örebro Län Skebäck Gåsen 8, Vårdcentral och Vård- och omsorgsboende

Skebäck Gåsen 8, Vårdcentral och Vård- och omsorgsboende

Länsgården Fastigheter Aktiebolag, ÖREBRO

Länsgården är ombud för Region Örebro län samt Örebro kommun i denna upphandling.

Vårdcentral inkl parkeringsgarage och tillagningskök i etapp 1.

Rivning av befintlig vårdcentral, nytt vård- och omsorgsboende (100 lägenheter), hemvårdslokaler och dagrehab i etapp 2.

Sista anbudsdag
25 dagar kvar

(2021-08-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21/1