Region Örebro Län Skannrar för digitalt avtryck

Skannrar för digitalt avtryck

Region Örebro, Örebro

Denna upphandling avser ramavtal för skannrar för digitalt avtryck för leverans till Region Örebro län.

Upphandlingen omfattar även eventuell option på teknisk serviceutbildning samt option på serviceavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-01-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2020-0080 / 20RS1695