Region Örebro Län Serviceresor 2025

Serviceresor 2025

Region Örebro Län, ÖREBRO

Serviceresor. Trafikuppdraget omfattar bl.a. färdtjänstresor, anpassad skolskjuts, skolresor, riksfärdtjänstresor, sjukresor och dagvårdsresor till Region Örebro län.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS8183