Region Örebro Län Sekvenseringsutrustning

Sekvenseringsutrustning

Region Örebro Län, Örebro

Förhandsinsyn angående direktupphandling av 1st sekvenseringsutrustning. Utrustningen kommer att placeras inom Område forskning och utbildning, Region Örebro län.

Upphandlingen syftar till att tillgodose behovet av ökad sekvenseringskapacitet på Kliniskt forskningscentrum inom Region Örebro län. Upphandlingen omfattar en sekvenseringsutrustning av medelhög kapacitet som är avsedd för framtida forskning och utveckling av det humana genomet.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2023-02-02

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2023-0005