Region Örebro Län Schemaläggningssystem

Schemaläggningssystem

Region Örebro Län, Örebro

System för komplex schemaläggning för de enheter inom regionen som behöver kompletterande system till Heroma.

Behov/önskemål om detta finns för vårdavdelningar, läkarschema och öppenvård.

Upphandlingen avser stöd för schemagenerering. Systemet ska utgöra ett stöd för att generera schema enligt gällande regelverk och kompetenser m.m.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-08-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

20RS9350