Region Örebro Län Schemaläggningssystem

Schemaläggningssystem

Region Örebro Län, Örebro

Upphandling av schemahanteringssystem.

Upphandling av schemahanteringssystem för att täcka Region Örebro läns nuvarande och framtida behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21RS8050