Region Örebro Län Röntgenutrustningar för angiografiundersökningar

Röntgenutrustningar för angiografiundersökningar

Region Örebro Län, ÖREBRO

Denna upphandling avser 2 st. röntgenutrustningar för angiografiundersökningar vid PCI samt vid arytmibehandlingar för leverans till VO hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi, Område specialiserad vård med placering på Universitetssjukhuset Örebro.

Upphandlingen omfattar även option på ytterligare 2 st. utrustningar, option teknisk serviceutbildning och utbildning för sjukhusfysiker samt option på underhållsavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2021-0089 / 21RS2428