Region Örebro Län RFI- Upphandling av laboratorieinformationssystem för klinisk genetik

RFI- Upphandling av laboratorieinformationssystem för klinisk genetik

Region Örebro Län, Örebro

Region Örebro län (”Regionen”) skickar denna RFI för att samla in information inför en kommande upphandling av ett laboratorieinformationssystem för Klinisk Genetik till verksamhetsområde laboratoriemedicin samt även kunna användas av enheten för Klinisk Genomik, område Forskning och Utbildning.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-08-27)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-06-11

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

23/26