Region Örebro Län RFI Systemlösning för skanning RÖL

RFI Systemlösning för skanning RÖL

Region Örebro Län, ÖREBRO

Region Örebro län annonserar härmed en RFI för att få svar på frågeställningar samt att ge potentiella anbudsgivare en möjlighet att komma med synpunkter utifrån dessa frågeställningar inför en kommande upphandling av Systemlösning för skanning för Region Örebro län.

Vi avser påbörja annonsering av upphandlingen Systemlösning för skanning under VT 2024.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-12-17)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-11-22

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS331