Region Örebro Län RFI Rullande material

RFI Rullande material

Region Uppsala, Uppsala

Region Uppsala, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Gävleborg har två gemensamma ramavtal för Rullande material respektive Provtagningsstolar som går ut nästa år, vi tänkte nu inför de nya upphandlingarna se om det kommit något nytt på marknaden.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-08-13)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-06-30

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Dalarnas län, Gävleborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

UPP2021-00197