Region Örebro Län RFI Plasmaferesutrustning

RFI Plasmaferesutrustning

Region Värmland

Region Värmland (regionen) avser att under år 2022 genomföra en upphandling av plasmaferes utrustning.

Vänligen observera att detta inte utgör en anbudsförfrågan och är därför inget som förpliktigar regionen till någon upphandling eller annat åtagande. Svar på denna RFI förpliktigar inte svarslämnaren att inkomma med anbud i en kommande upphandling.

Ingen ersättning utgår för deltagande i denna RFI. 

Läs vidare information gällande denna RFI i bifogat dokument till annonsen.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-05-18)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-04-27

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Värmlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

RS/221133