Region Örebro Län RFI Konsulttjänster inom regional tillväxt och utveckling

RFI Konsulttjänster inom regional tillväxt och utveckling

Region Örebro Län, Örebro

Request for information (RFI) för Konsulttjänster inom regional tillväxt och utveckling

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-08-30)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-07-06

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21RS4933