Region Örebro Län RFI inför upphandling av befolkningsenkäten Liv & hälsa 2022

RFI inför upphandling av befolkningsenkäten Liv & hälsa 2022

Region Örebro, Örebro

Detta är en RFI som syftar till att skapa en dialog med leverantörer inför upphandlingen av rubricerad tjänst. Upphandlingen kommer att annonseras separat.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-01-29)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-01-11

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

20RS13277