Region Örebro Län RFI Hämtning och destruktion av sekretessavfall

RFI Hämtning och destruktion av sekretessavfall

Region Örebro, Örebro

RFI rörande destruktionsmetod och miljökrav inför kommande upphandling av Hämtning och destruktion av sekretessavfall

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-06-16)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-06-02

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

20RS5885