Region Örebro Län RFI Hållbarhetskrav inför upphandling av Livsmedel - Bryggerivaror

RFI Hållbarhetskrav inför upphandling av Livsmedel - Bryggerivaror

Region Örebro Län, Örebro

Region Örebro län annonserar härmed en RFI för att få svar på frågeställningar samt att ge potentiella anbudsgivare en möjlighet att komma med synpunkter utifrån dessa frågeställningar inför en kommande upphandling av Livsmedel - Bryggerivaror för Region Örebro län.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-09-15)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-07-28

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS2446