Region Örebro Län RFI för Digitala personakter och digitala arkiv för Region Örebro län

RFI för Digitala personakter och digitala arkiv för Region Örebro län

Region Örebro Län, Örebro

Syftet med denna RFI är att tillvarata branschens leverantörers erfarenheter, kunskaper och framtidsvisioner för att kunna skapa ett tydligt, transparent och proportionerligt upphandlingsunderlag.

Syftet med denna förfrågan är att tillvarata branschens leverantörers erfarenheter, kunskaper och framtidsvisioner för att kunna skapa ett tydligt, transparent och proportionerligt upphandlingsunderlag.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-09-09)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-07-13

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Dnr 22RS4201