Region Örebro Län RFI - Fastighetssystem

RFI - Fastighetssystem

Region Örebro Län, ÖREBRO

Det här dokumentet och de digitala visningar Regionen inbjuder till, är en del i vår analys av marknaden inför en planerad upphandling. Syftet är att inhämta mer information om tillgängliga system och deras funktioner för hantering av underhålls- och uppföljningsdata kring fastigheter, anläggningar och byggnader.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-03-01)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-02-13

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

23RS239