Region Örebro Län RFI Distansgranskning av röntgenundersökningar

RFI Distansgranskning av röntgenundersökningar

Region Örebro Län, Örebro

RFI Distansgranskning av röntgenundersökningar

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-04-01)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-03-18

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RSX