Region Örebro Län RFI avseende ärendehanteringssystem, Region Örebro län

RFI avseende ärendehanteringssystem, Region Örebro län

Region Örebro Län, Örebro

Region Örebro län har beslutat att undersöka vad marknaden har för information att ge inför en planerad upphandling av ett ärendehanteringssystem. Se bifogat underlag

Region Örebro län har beslutat att undersöka vad marknaden har för information att ge inför en planerad upphandling av ett ärendehanteringssystem. Se bifogat underlag.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-10-31)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-10-22

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2021-0152