Region Örebro Län Resvaneundersökning

Resvaneundersökning

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser Resvaneundersökning till Region Värmland och Region Örebro Län

(regionerna).

Undersökningen syftar till att klargöra vart människor reser, i vilket syfte och

med vilka färdmedel. Undersökningen genomförs som en enkätundersökning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-30)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-12-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

22RS3276