Region Örebro Län Request for information (RFI) System/tjänst för utbildningsadministration

Request for information (RFI) System/tjänst för utbildningsadministration

Region Örebro, Örebro

Request for information (RFI) inför upphandling av System/tjänst för utbildningsadministration.

Region Örebro län (nedan Regionen) annonserar härmed en extern remiss för att få branschens synpunkter på upphandlingsunderlaget inför en kommande upphandling av System/tjänst för utbildningsadministration.

Vi avser påbörja annonsering av upphandling under hösten 2019.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2019-09-03)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2019-08-16

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

19RS6635