Region Örebro Län Ramavtal Serviceuppdrag

Ramavtal Serviceuppdrag

Region Örebro Län, Örebro

Arbetet avser utförande av arbeten i samband med underhålls-, drifttekniska-, om- och tillbyggnadsarbeten inom fastigheter tillhörande Region Örebro län.

Servicerbetena uppdelas i följande fackområden:

El-kraft

Fuktsanering

Golv

Lås och låstjänster (senare avtalsstart)

Plåtarbeten

Sprinkler

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-27)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-07-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21RS7007