Region Örebro Län Ramavtal på ultraljudsutrustningar

Ramavtal på ultraljudsutrustningar

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser ramavtal på ultraljudsutrustningar för leverans främst till mottagningsverksamhet inom Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi, men även övriga verksamheter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Örebro län, med behov av ultraljudsutrustning inom specificerat användningsområde.

Upphandlingen omfattar även option på teknisk serviceutbildning och option på underhållsavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-08-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2023-0063 / 23RS2747