Region Örebro Län Ramavtal konsulttjänster

Ramavtal konsulttjänster

Region Örebro Län, Örebro

Avser konsulter inom följande fackområden:

Arkitekt exkl översiktsplanering

BAS-P

BIM- och CAD-samordning

Brand

Byggnadskonstruktion

El- och telekonstruktion upp till och med lågspänning exkl. reservkraft

Elkonstruktion inom högspänning och reservkraft.

Fukt och inomhusmiljö

Hiss

Landskapsarkitekt

Markprojektering

Materialinventering

Projektledning bygg

Projektledning el

Projektledning VVS

Styr och övervakning

VVS-konstruktion inkl. sprinkler och medicinska gaser

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21RS4139