Region Örebro Län Ramavtal IPTV - Region Örebro

Ramavtal IPTV - Region Örebro

Region Örebro Län, Örebro

Upphandling av IPTV-apparater för att täcka regionens behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-06-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21RS3934