Region Örebro Län Ramavtal för utrustning för noninvasiv blåsvolymmätning

Ramavtal för utrustning för noninvasiv blåsvolymmätning

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser ramavtal för utrustning för noninvasiv blåsvolymmätning till Hälso- och sjukvården, Region Örebro län.

Upphandlingen omfattar även option på teknisk serviceutbildning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2020-0131 / 21RS8135