Region Örebro Län Ramavtal entreprenad

Ramavtal entreprenad

Region Örebro Län, Örebro

Bygg- och installationstjänster inom fackområden:

Bygg

Rör

Ventilation

El

El-kraft

Tele

Styr och övervakning

Sprinkler

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21RS8452