Region Örebro Län Radioaktiva läkemedel

Radioaktiva läkemedel

Region Örebro Län, Örebro

Denna upphandling avser radioaktiva läkemedel för nuklearmedicinsk verksamhet till Region Örebro län.

Upphandlingen omfattar följande produktgrupper:

Teknetiumgenerator

Radioaktiva läkemedel

Inmärkningskit

F-18 Fluorodeoxyglukos (FDG)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21RS2873