Region Örebro Län Psykoterapi inom LOV, Örebro län

Psykoterapi inom LOV, Örebro län

Region Örebro län, Örebro

Förfrågningsunderlag LOV-psykoterapi Region Örebro län. Regiondrivna och privata vårdgivare har samma förutsättningar av psykoterapi inom LOV, i Region Örebro län. Vårdföretag som uppfyller Region Örebro läns krav enligt förfrågningsunderlaget får etablera sig i länet.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2014-03-25

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

13OLL5347