Region Örebro Län Psykoterapi inom LOV, Örebro län

Psykoterapi inom LOV, Örebro län

Region Örebro, Upphandlingsenheten, Örebro

Från och med 1 oktober i år är det möjligt för patienter med definierat behov av psykiatriska specialistvårdsinsatser att välja viss psykoterapi i Örebro län.

Från och med 24 mars kan du som privat vårdgivare ansöka om godkännande för att få bedriva psykoterapi enligt förfrågningsunderlaget inom Örebro läns landsting.

Landstingsdrivna och privata vårdgivare får samma förutsättningar genom införandet av psykoterapi inom LOV, i Örebro läns landsting. Vårdföretag som uppfyller Örebro läns landstings krav enligt förfrågningsunderlaget får etablera sig i länet.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2014-03-25

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

13OLL5347