Region Örebro Län Portal och logistik för hemdistribution av nutritionsprodukter

Portal och logistik för hemdistribution av nutritionsprodukter

Varuförsörjningen, UPPSALA

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2021-00022 Portal och logistik för hemdistribution av nutritionsprodukter

Tjänsten omfattar lagerhållning och distribution av nutritionsprodukter till Region Dalarna, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland och Region Örebro för öppenvården.

Tjänsten gäller beställningar på individnivå till både vuxna och barn i ordinärt och särskilt boende.

Portal och logistik för hemdistribution av nutritionsprodukter.

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2021-00022 Portal och logistik för hemdistribution av nutritionsprodukter

Tjänsten omfattar lagerhållning och distribution av nutritionsprodukter till Region Dalarna, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland och Region Örebro för öppenvården.

Tjänsten gäller beställningar på individnivå till både vuxna och barn i ordinärt och särskilt boende.

Distributören äger lagret och det åligger distributören att optimera sina lagernivåer för att leva upp till de i förfrågan angivna villkoren för leverans, då tjänsten ska uppfylla Varuförsörjningens krav på hög och jämn kvalitet. I distributörens åtagande och priser ingår bland annat:

förskrivarportal för mottagning av beställning/förskrivning från behöriga beställare/förskrivare

webportal där patient kan göra avrop från befintlig förskrivning

avrop och lagerhållning av Varuförsörjningens upphandlade och avtalade produktsortiment avseende nutritionsprodukter och nutritionstillbehör

betalning av faktura från respektive produktleverantör

plockning, packning och etikettering för leverans till slutkund

avisering av leverans till privatperson om så önskas

leverans till privatperson och/eller utlämningsställe

fakturering av levererade produkter till i avropsorder angiven fakturaadress

fakturering och beställning enligt regionernas olika egenavgiftssystem

hantering av reklamationer

tillhandahållande av statistik

att på anmodan tillhandahålla lista över registrerade förskrivare per beställarkundnummer

tillhandahålla en kundservicefunktion

funktion för att leverera identiska tjänster till de som inte har vanligt personnummer, t ex skyddad identitet, asylsökande etc.

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till ca 13 000 000 kr.

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 2022-11-01

Avtalets beräknade slutdatum: 2026-10-31

Avtalslängden är 48 månader med möjlighet till 3 st förlängningsoptioner à 12 månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-02-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-01-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

VF2021-00022