Region Örebro Län Plasmaferesutrustning

Plasmaferesutrustning

Region Värmland

Denna upphandling avser Plasmaferesutrustning inklusive service och tillhörande förbrukningsmaterial till Region Värmland och Region Örebro län, för kliniker på orterna; Kristinehamn, Karlstad, Örebro och Karlskoga med beskrivning i upphandlingsdokumenten.

Upphandlingen är en funktionsupphandling där ersättning utgår för pris per set.  Upphandlingen är uppdelad i två delområden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

RS/220493