Region Örebro Län Personliga GPS och trygghetslarm

Personliga GPS och trygghetslarm

Region Västmanland, VÄSTERÅS

Aktuell upphandling

Denna upphandling avser ramavtal på personliga GPS och trygghetslarm i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten. Upphandlingens syfte är att tillgodose regionernas behov av efterfrågade varor under avtalsperioden. Målsättning är att köpa in varor med god kvalitet på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt.

Upphandlingen omfattar:

Personliga GPS och trygghetslarm, inkl leverans,

tillbehör och reservdelar,

dokumentation,

generell och specifik utbildning för hjälpmedelsverksamhetens personal

support

service under garantitiden

Takvärde

Takvärde i ramavtalet är 14 MSEK exkl. moms. Om ramavtalets värde överstiger angivet belopp upphör ramavtalet att gälla utan ytterligare bekräftelse från någondera part. Regionen och leverantören delar ett ömsesidigt ansvar att underrätta motparten om takvärdet uppnås.

Takvärdet ska inte ses som en garanterad volym utan fastställer endast en övre gräns för ramavtalet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län, Gävleborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

IN-IN21-0277