Region Örebro Län Operationsrobot för höft- och knäproteskirurgi

Operationsrobot för höft- och knäproteskirurgi

Region Örebro Län, ÖREBRO

Denna upphandling avser 1 st operationsrobot för höft- och knäproteskirurgi samt tillhörande förbrukning för leverans till Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi, Område specialiserad vård med placering på Lindesbergs lasarett.

Upphandlingen omfattar även option på underhållsavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

MT 2022-0039 / 21RS11952