Region Örebro Län Omtag - Manuella rullstolar - Objekt 6 Aktivrullstol Bariatrik

Omtag - Manuella rullstolar - Objekt 6 Aktivrullstol Bariatrik

Region Gävleborg, GÄVLE

Region Gävleborg avser upphandla Objekt 6 Aktivrullstol Bariatrik.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Gävleborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

RS 2023/2192