Region Örebro Län Ögonoperationsmaterial och implantat

Ögonoperationsmaterial och implantat

Varuförsörjningen, UPPSALA

Upphandlingen omfattar ögonoperationsmaterial t.ex. ingreppsanpassade set för ögonoperationer, linser, vätskor, ögonoperationsknivar och tillbehör.

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2020-00066 Ögonoperationsmaterial och implantat

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktgrupper:

Ljuskablar, slangar, set, instrument, vätskor, gas, färgmedel, linser, implantat, kundanpassade set

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till:41 000 000 kr, dock kan inga volymer garanteras.

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 2021-06-01. Avtalsstarten kan förskjutas till följd av överprövning eller andra oförutsedda händelser.

Avtalets beräknade slutdatum: 2023-05-31

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st förlängningsoptioner à 12 månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-01-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

VF2020-00066