Region Örebro Län Ögonoperationsmaterial och implantat - Omtag

Ögonoperationsmaterial och implantat - Omtag

Varuförsörjningen, UPPSALA

Ingreppsanpassade set för ögonoperationer, linser, vätskor, ögonoperationsknivar och tillbehör.

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2021-00026 Ögonoperationsmaterial och implantat - Omtag

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktgrupper:

Ljuskablar, slangar, set, instrument, vätskor, gas, linser, kundanpassade set

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till:9 000 000 kr, dock kan inga volymer garanteras.

Upphandlingens takvärde är: 40 000 000 kr

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 2021-10-01. Avtalsstarten kan förskjutas till följd av överprövning eller andra oförutsedda händelser.

Avtalets beräknade slutdatum: 2023-05-31

Avtalslängden är 20 månader med möjlighet till 2 st förlängningsoptioner à 12 månader.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Dalarnas län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

VF2021-00026