Region Örebro Län Nybyggnad av IT-hus Kv Rustmästaren Örebro – totalentreprenad i partnering

Nybyggnad av IT-hus Kv Rustmästaren Örebro – totalentreprenad i partnering

Region Örebro, Örebro

Nybyggnationen planeras i kvarteret Rustmästaren.

Nybyggnaden (totalentreprenad i partnering) om ca 5 500 m2 BTA ska placeras i kvarterets Rustmästarens norra del. Byggnaden kommer att uppföras i 2-3 plan samt en vindsvåning. Del av byggnaden kommer att få en källarvåning. Källarvåningen kommer delvis kunna användas för teknikutrymmen och förråd. För datahallen ska PE kontraktera en PUE som ansvarar för datahallen och alla installationer som hör till den.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-08)

Förfarande

Öppet påskyndat förfarande

Publicerad

2019-07-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

19RS5756